اطلاعيه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درخصوص اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي نيمه‌‌متمركز درآزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1397

15 بهمن 1397
بازدید ها : 42

اطلاعيه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درخصوص اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي نيمه‌‌متمركز درآزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1397

1397/10/20

پيرو اطلاعيه مورخ 97/10/16 بدين‌وسيله توجه داوطلباني را كه اسامي آنها به عنوان پذيرفتهشدگان نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمه‌متمركز آزمون سراسري سال 1397 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام شده است، به موارد ذيل جلب مي‌نمايد:

1- كليه پذيرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود براي اطلاع از برنامه زماني، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه مراجعه خود جهت ثبت‌نام، از روز دوشنبه مورخ 97/10/24 به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه محل قبولي ذيربط مراجعه نمايند. داوطلبان لازم است طبق تاريخ اعلام شده به همراه مدارك به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

2- كليه پذيرفته‌شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي لازم است يك هفته بعد از اعلام اسامي پذيرفته شدگان در سايت اين سازمان، براي اطلاع از برنامه زماني، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه ثبت نام اينترنتي و يا مراجعه حضوري خود جهت ثبت‌نام، به سايت اطلاع‌رساني دانشگاه فرهنگيان به نشاني: http://te.cfu.ac.ir و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي به نشاني www.sru.ac.ir مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

3- اسامي پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام نخواهد شد. با پذيرفته‌شدگان براي انجام مراحل ثبت‌نام توسط دانشگاه مذكور هماهنگي لازم بعمل خواهد آمد. 

4- در رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌ متمركز تربيت مروج سياسي و مربيگري عقيدتي (كدهاي 18616 و 17664) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه- قم و رشته فوريتهاي پزشكي (كد 18547) بورسيه وزارت دفاع در دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج/ بدليل عدم ارسال نتايج مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش داوطلبان از سوي موسسات مذكور، هيچ داوطلبي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نخواهد شد. داوطلبان در صورت داشتن هر گونه سوال مي‌توانند با ارگان و یا دانشگاه ذیربط تماس حاصل نمايند.

5- در كدرشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز كدهاي (18516، 18519، 18538، 18549، 18550، 18696 و 18697) بدليل اينكه داوطلبي در مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش از سوي موسسات ذيربط مورد تائيد قرار نگرفته است، هيچ داوطلبي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نگرديده است.

الف- مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند:

1- كليه پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك پايان دوره كارداني (فوق ديپلم) و يا گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه (داراي بخش و شهر محل اخذ مدرك) با تاريخ اخذ حداكثر 97/11/30 باشند و براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي در زمان اعلام شده توسط دانشگاه مراجعه نمايند.

2- اصل و تصوير مدرك ديپلم و يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا  نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد. 

3- اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 97/11/30) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يك برگ تصوير آن.

4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري تصوير از اين مدارك.

5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (پذيرفته شدگان مرد كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند). 

6- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 36 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1397 مشخص كند (براي برادران).

7- با توجه به بخشنامه 460/221446 مورخ 91/10/18 رياست‌ محترم‌ مركز سنجش آموزش ‌و پرورش كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصويرگواهي پيش‌دانشگاهي خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تاييديه‌ي تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و عنوان و آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان اعلام نمايند.

8- ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد. 

9- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك ‌از سال‌هاي 1391 الي 1397 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

ب- تذكرات مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي:

1- آن دسته از پذيرفته‌شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي متمركز آزمون سراسري (اعلام قبولي شهريورماه) كه در رديف پذيرفته شدگان رشته‌هاي نيمه متمركز قرار گرفته اند. مطابق ضوابط قبولي متمركز آنان كان لم يكن گرديده و مي بايست منحصراً در رشته قبولي نيمه‌متمركز ثبت نام و به تحصيل بپردازند.

2- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي نيمه‌متمركز آموزش تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان و يا علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي اعلام گرديده است، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي در آزمون سراسري سال 1397 (اعم از اعلام اسامي شهريورماه و يا مرحله تكميل ظرفيت) باشند، برابر ضوابط اعلام شده، قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً مي‌بايست در رشته پذيرفته‌شده نيمه متمركز ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند. اين دسته از داوطلبان نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. 

3-پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي مربوط به مرحله تكميل ظرفيت كه در رديف پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي نيمه‌متمركز (غير از رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي) در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1397، نيز قرار گرفته‌اند، مي‌بايست از دو رشته قبولي اعلام شده يكي را به دلخواه انتخاب و در آن  رشته به تحصيل بپردازند. بديهي است ثبت‌‌نام اين دسته از پذيرفته شدگان در يك كدرشته قبولي به منزله انصراف از رشته ديگر تلقي خواهد شد.

4- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي دوره هاي روزانه درج گرديده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام نمايند و يا ننمايند، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 به منظور انتخاب رشته هاي تحصيلي دوره روزانه نمي باشند و در صورت شركت در آزمون سراسري سال 1398، با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام منحصراً در رشته‌هاي مربوط به دوره‌هاي غيرروزانه پذيرش خواهند شد.

5- گزينش رشته‌هاي نيمه‌متمركز آموزش تربيت بدني و علوم ورزشي دوره هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي از بين داوطلباني كه در مراحل معاينه و آزمون عملي آن شركت نموده‌اند و از سوي كميته آزمون عملي واجد شرايط از نظر معاينه و آزمون عملي براي گزينش نهايي اعلام شده اند با در نظر داشتن نمره علمي زير گروه رشته مذكور و نمره‌هاي علمي و عملي مكتسبه (رشته‌ آموزش تربيت بدني و علوم ورزشي از بين گروه‌ هاي آزمايشي «1، 2 و 3» انجام شده و داوطلباني كه در آزمون عملي شركت نموده ولي اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نشده است، يا مردود مراحل معاينه و آزمون عملي بودند و يا در گزينش نهايي مردود علمي در مقايسه با ساير پذيرفته‌شدگان نهايي شناخته شده اند. 

داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را درخصوص موضوعات فوق حداكثر تا تاريخ 97/10/30 از سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌ رساني اين سازمان ارسال نموده و يا با شماره‌ تلفن  42163  (پيش شماره 021) تماس حاصل نمايند و از مراجعه حضوري خودداري گردد. ضمناً به سوالات مطرح شده و يا درخواستهاي واصله بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

کلاسهای ویژه کنکور 99

کلاسهای ویژه یازدهمی ها

کلاسهای ویژه دهمی ها

قبولین کنکور سراسری سال95

قبولین کنکور سراسری سال 94

 

آمار

آمار بازديد :

بازديد امروز: 1334

بازدید دیروز : 1744

بازديد کلي: 7694118

شما از نسخۀ قدیمی مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده می کنید و به دلیل حمایت نکردن این ورژن از استاندارد ها و توابع جديد وب،
قادر نیستید سايت را مشاهده كنيد. پيشنهاد ما استفاده از مرور گر فاير فاكس يا گوگل كروم است. شما مي توانيد مرورگر خود را به نسخۀ 8 يا 9 به روزرساني كنيد.
با اين مرورگرها شما قادر خواهيد بود سايت ها را به صورت استاندارد و با سرعت و امنيت بيشتري مرور كنيد.