اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درخصوص برخي اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام و اعلام زمان مجدد براي ثبت نام داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1397 دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي

5 شهریور 1397
بازدید ها : 168

 پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 01 و 96/11/08 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه داوطلبان متقاضي‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1397 براي‌ پذيرش در دوره‌هاي‌ روزانه، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي ـ غيرانتفاعي و همچنين متقاضيان تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي (آن دسته از كد رشته‌هاي تحصيلي كه پذيرش در رشته‌هاي مذكور براساس آزمون صورت مي‌پذيرد)، كه در مهلت تعيين شده (از تاريخ 96/11/01 لغايت 96/11/11) موفق به دريافت كد سوابق تحصيلي نگرديده يا به هر دليل ديگر نتوانسته‌اند نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند مي‌رساند، مهلت مجددي براي ثبت‌نام‌ در آزمون‌ مذكور از روز يكشنبه مورخ 96/12/13 تا روز چهارشنبه 96/12/16 در نظر گرفته شده است كه داوطلبان مي‌توانند منحصراً از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان در اين خصوص اقدام نمايند.

1- اصلاحات مربوط به بندهاي «و» و «ز» شرايط اختصاصي مندرج در صفحه 5 دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) بر اساس اعلام رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:

و) با توجه به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 96/06/07 مبني بر عدم ابطال مصوبه پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 92/03/25، دانش‌آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته كليه رشته‌هاي تحصيلي و دكتري عمومي (پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي) مي‌توانند با رعايت شرايط ذيل از طريق قبولي در آزمون سراسري در مقطع دكتري عمومي رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي صرفاً در پرديس‌هاي خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تحصيل نمايند:

- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه‌هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم.

- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

- كليه پذيرفته شدگان در دوره‌هاي پرديس خودگردان و يا ظرفيت مازاد (اعم از اينكه در مقاطع تحصيلي قبلي تحصيل، از آموزش رايگان برخوردار بوده و يا نبوده‌اند) ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيئت امناي دانشگاه‌ها و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند.

- دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته صرفاً قادر به تحصيل در پرديس‌هاي خودگردان و ظرفيت مازاد مي‌باشند.

تبصره- در مورد امكان شرط تحصيل مجدد دانش‌آموختگان مقطع دكتري پيوسته از محل اين مصوبه، از آنجائي كه در مصوبه ياد شده از مقاطع مذكور ذكري به ميان نيامده است، براي ورودي‌هاي سال 1397 امكان‌پذير نمي‌باشد.

ز) براساس مصوبه كميسيون موضوع مواد 2 و 3 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان مورخ 95/10/28، فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول خدمات اجباري قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان در مقاطع كارداني و كارشناسي، چنانچه متقاضي ادامه تحصيل از طريق شركت در آزمون سراسري باشند، درصورت پذيرفته شدن در آزمون مذكور در مقطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، با توجه به موارد ذيل مي‌توانند مابقي خدمات موضوع قانون مذكور را پس از اتمام تحصيل در رشته پذيرفته شده به انجام برسانند.

- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه‌هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم.

- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

- كليه پذيرفته‌شدگان در دوره‌هاي پرديس خودگردان و يا ظرفيت مازاد (اعم از اينكه در مقاطع تحصيلي قبلي تحصيل، از آموزش رايگان برخوردار بوده و يا نبوده‌اند) ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيئت امناي دانشگاه‌ها و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند.

ح) دانش‌آموختگان مقطع كارداني رشته اپتيك كه قبل از سال 1389 پذيرفته شده‌ باشند، درصورت شركت در گروه آزمايشي علوم تجربي و احراز نمره علمي و شرايط لازم، مي‌توانند در مقطع كارشناسي پيوسته رشته بينايي‌سنجي ادامه تحصيل دهند. توضيحات بيشتر در اين خصوص در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) اعلام مي‌شود.

ط) انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي دانش‌آموختگان مقطع كارداني رشته پروتز دندان و ساخت پروتز دنداني در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ورودي‌هاي مهرماه سال 1395 به بعد اجباري شده است.

ي) انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي دانش‌آموختگان كارداني رشته تكنيسين سلامت دهان، از بهمن ماه سال 1394 به بعد اجباري شده است.

ضمناً لازم است كه داوطلبان نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام نمايند:

2- مراجعه به سامانه جمع‌آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها به نشاني:  http://dipcode.medu.ir  براي دريافت كدهاي سوابق تحصيلي ذيل:

1-2- كد سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي سال 1384 تا سال 1396 با عنوان رشته‌هاي تحصيلي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي. 

2-2- كد سوابق تحصيلي براي داوطلبان داراي مدرك پيش‌دانشگاهي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 1391 تا 1396 اخذ نموده‌اند.

تبصره: دارندگان مدرك پيش‌دانشگاهي سال‌هاي 1391 تا 1396 مي‌بايست طبق بند 1 فوق اقدام نموده و دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي سال جاري كه تا تاريخ 31 شهريور ماه سال 1397 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، لازم است براي اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعيه پرينت كارت شركت در آزمون که درتاريخ 97/03/28 منتشر خواهد شدمراجعه نمايند. 

تذكر مهم: داوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي (هر دو مورد) هستند (به استثناي دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي سال جاري كه در سال 1397 فارغ‌التحصيل خواهند شد)، توجه داشته باشند كه مي‌بايست از سامانه فوق دو كد سوابق تحصيلي دريافت نمايند.

3- داوطلباني كه قادر به مشاهده و دريافت كد سوابق تحصيلي نيستند يا تناقضي در خصوص نمرات و مشخصات فردي مندرج در اطلاعات آموزش و پرورش خود مشاهده نموده‌اند، ضروري است كه از طريق سامانه:  http://dipcode.medu.ir مورد خود را، به صورت الكترونيكي در سايت مذكور حداكثر تا شروع ثبت‌نام مجدد اعلام نمايند تا در زمان ثبت نام مجدد، مشكلي نداشته باشند.

4- با توجه به اينكه اطلاعات ثبت‌نامي داوطلباني كه در مهلت مقرر در اين آزمون ثبت نام نموده‌اند، از تاريخ 96/12/13 لغايت 96/12/16 روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت، لذا اين داوطلبان نيز مي‌توانند با مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود، و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطلاعات اقدام نمايند.


ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره‌ تلفن‌: 42163 (كد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

 

 

کلاسهای ویژه کنکور 99

کلاسهای ویژه یازدهمی ها

کلاسهای ویژه دهمی ها

قبولین کنکور سراسری سال95

قبولین کنکور سراسری سال 94

 

آمار

آمار بازديد :

بازديد امروز: 437

بازدید دیروز : 598

بازديد کلي: 8518667

شما از نسخۀ قدیمی مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده می کنید و به دلیل حمایت نکردن این ورژن از استاندارد ها و توابع جديد وب،
قادر نیستید سايت را مشاهده كنيد. پيشنهاد ما استفاده از مرور گر فاير فاكس يا گوگل كروم است. شما مي توانيد مرورگر خود را به نسخۀ 8 يا 9 به روزرساني كنيد.
با اين مرورگرها شما قادر خواهيد بود سايت ها را به صورت استاندارد و با سرعت و امنيت بيشتري مرور كنيد.